Uitleendienst

Exclusief voor wijkbewoners Geuzenvelden

Doel

Om met zo weinig mogelijk onkosten, zoveel mogelijk materialen te kunnen gebruiken.
Om van je eigen garage of kelder geen opslagplaats te moeten maken ( betonmolen, grote ladder , kruiwagen enz.).

Waar en wanneer uitlenen

Iedere donderdag ( behalve feestdagen ) kan er worden uitgeleend of materiaal worden teruggebracht van 19u tot 19u30, in het Geuzenhofke, Akkerlaan 1a.

Hoelang kunnen materialen of toestellen uitgeleend worden

In principe, dient een uitgeleend toestel of materiaal de eerstvolgende uitleenbeurt te worden terugbezorgd.
De maximum termijn waarbinnen een toestel of materiaal dient te worden binnen gebracht is vastgesteld op 8 dagen.
Wanneer op dat ogenblik het betrokken toestel of materiaal niet is aangevraagd, kan dit door de ontlener verder worden gehuurd.
Om de goede werking van de uitleendienst niet in het gedrang te brengen, en in het belang van alle gebruikers, rekenen wij op een stipte naleving van deze regels.

Lidmaatschap van de uitleendienst

Hernieuwing bestaand lidmaatschap 9 € per jaar
Nieuwe leden 10,00 € per jaar
Lidjaar van 1 juni tot 31 mei


Voor dit bedrag kan je een gans jaar de toestellen en materialen gratis lenen.