Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
1. Het bedrag van gebruik is bepaald volgens het tarief, vastgesteld door het Wijkkomitee Geuzenvelden vzw.
en vermeld in deze overeenkomst bij ontvangst.
2. Het gebruik van sommige toestellen geeft aanleiding tot het betalen van een waarborg. Deze zal volledig
worden terugbetaald indien het ontleende in volledig goede staat binnen de voorziene periode werd
teruggebracht.
3. De gebruiker verbindt er zich toe eventueel toegebrachte schade of verkeerd gebruik, van welke aard of
gevolg ook, aan de organisatie te melden.
4. Enkel het Wijkkomitee Geuzenvelden vzw. is bevoegd om onderhoud en herstellingen te verzekeren.
5. Kosten die voortvloeien uit het onder 3 vermelde oorzaken zijn ten laste van de gebruiker
6. Door deze overeenkomst te ondertekenen erkent de gebruiker:
a. Alleen de bewaring en effectieve controle over het ontleende te hebben.
b. Alleen verantwoordelijk te zijn voor de schade die het ontleende eventueel aan hem of derden
gedurende de duur van de ontlening zou kunnen veroorzaken.
c. Een nazicht of proef van het ontleende gehad te hebben bij ontvangst.
7. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen als bevoegd erkend.